5 Swyddi gweigion

Gweld:
 
:
Pob Lleoliad
Heb ei nodi
Pobl
Manylion Cyflog
£25,000- £27,000
Math o Swydd Wag
Parhaol
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
04 Awst 2024
Sail
Llawn amser
Oriau'r Wythnos
37
Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithiwr proffesiynol Dysgu a Datblygu ymuno â'n tîm wrth i ni weithredu ein strategaeth 'Cymuned yw'r man cychwyn '. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm Dysgu a Datblygu prysur, gan ddarparu cefnogaeth swyddogaethol i helpu'r sefydliad gyflawni ei nodau strategol a'i gynllun corfforaethol. Yn y rôl hon, byddwch yn datblyg...
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais
Pob Lleoliad
Heb ei nodi
Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Manylion Cyflog
£65,048 - £84,546
Math o Swydd Wag
Parhaol
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
04 Awst 2024
Sail
Llawn amser
Oriau'r Wythnos
37
Rydym yn chwilio am Brif Swyddog Cyfathrebu parhaol, rôl sy'n adlewyrchu uchelgais strategaeth 'Cymuned yw'r man cychwyn' Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol hyd at 2030. Dyma rôl gyffrous, amrywiol, sy'n gofyn llawer ar adeg o newid optimistaidd. Fel y Prif Swyddog Cyfathrebu, byddwch yn darparu arweinyddiaeth strategol o'n swyddogaethau Cyfathrebu ac Ymgysylltu. Gan eistedd...
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais
Pob Lleoliad
Heb ei nodi
Manylion Cyflog
£30,524 - £36,720
Math o Swydd Wag
Cytundeb
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
21 Gor 2024
Sail
Llawn amser
Oriau'r Wythnos
37
Mae gennym gyfle newydd sbon ar gyfer Rheolwr Prosiect contract llawn amser, tymor penodol 12 mis yn ein Cyfarwyddiaeth Strategaeth Ariannu, Cyfathrebu ac Effaith, a grëwyd i reoli datblygiad a gweithrediad ein Strategaeth Tystiolaeth ac Effaith. Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn tystiolaeth, drwy brofiad a dysgu, a rhannu'r hyn sydd wedi gweithio ac sydd heb weithio, gan ddefnyddio ...
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais
Pob Lleoliad
Cymru
Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Manylion Cyflog
£25,019 - £34,288
Math o Swydd Wag
Parhaol
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
31 Gor 2024
Sail
Y ddau
Oriau'r Wythnos
37
Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant, sydd ag agwedd hyblyg i arwain ein gwasanaeth cyfieithu mewnol yn y Gronfa. Mae'r Gronfa'n sefydliad gwirioneddol ddwyieithog. Ein hegwyddor yw trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal drwy gynnig gwasanaeth dwyieithog i'n cwsmeriaid a'n deiliaid grant o ddydd i ddydd. Byddwch yn gweithio'n annibynnol gyda nife...
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais
Pob Lleoliad
Y Drenewydd, Cymru, Caerdydd
Ariannu
Manylion Cyflog
£25,282 to £26,862
Math o Swydd Wag
Parhaol
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
19 Gor 2024
Sail
Y ddau
Oriau'r Wythnos
37
Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant i ymuno â'n tîm Ariannu yng Ngogledd Cymru. Byddwch yn ymuno â'n tîm cyfeillgar ac yn gweithio gyda'n tîm Ariannu yng Nghymru a ledled y DU. Yn dibynnu ar eich lleoliad a'ch dewis, gallwch weithio gartref neu gyfuniad o weithio gartref a gweithio yn ein swyddfeydd yn y Drenewydd neu Ga...
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais

Methu dod o hyd i swydd wag addas?

Cofrestrwch gyda ni i dderbyn hysbysiadau swydd yn eich ardal ddewisol.