3 Swyddi gweigion

Gweld:
 
:
Pob Lleoliad
Heb ei nodi
Gwasanaethau Cyfreithiol
Manylion Cyflog
£29,147 - £35,000
Math o Swydd Wag
Parhaol
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
06 Rhag 2023
Sail
Llawn amser
Oriau'r Wythnos
37
Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi creu rôl newydd ar gyfer Rheolwr Cofnodion sydd eisiau gwneud gwahaniaeth. Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno ag ariannwr cymunedol blaenllaw'r DU i arwain ar ein dull asedau gwybodaeth. Rydym yn chwilio am gydweithiwr sydd â phrofiad a dealltwriaeth o gymhwyso egwyddorion a safonau Rheoli Cofnodion mewn sefydliad sector cyhoeddus. Ma...
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais
Pob Lleoliad
Heb ei nodi
Polisi ac Ymarfer, Ariannu
Manylion Cyflog
£31,023 - £37,000
Math o Swydd Wag
Cytundeb
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
06 Rhag 2023
Sail
Y ddau
Oriau'r Wythnos
37
Mae ein Pennaeth Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) yn chwilio am ddau Reolwr Ariannu EDI (Polisi ac Ymarfer). Mae'r ddau gyfle hyn yn gontractau tymor penodol tan fis Medi 2024. Mae'r tîm EDI wedi'i leoli yn y tîm Gweithredu Strategaeth sy'n eistedd yn y Gyfarwyddiaeth Strategaeth Ariannu, Cyfathrebu ac Effaith. Gyda'n gilydd, byddwn yn datblygu arferion, offer, cy...
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais
Pob Lleoliad
Dyfnaint a Chernyw
Ariannu
Manylion Cyflog
32,656 -34,656
Math o Swydd Wag
Cytundeb
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
29 Tach 2023
Sail
Y ddau
Oriau'r Wythnos
37
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais

Methu dod o hyd i swydd wag addas?

Cofrestrwch gyda ni i dderbyn hysbysiadau swydd yn eich ardal ddewisol.