6 Swyddi gweigion

Gweld:
 
:
Pob Lleoliad
Heb ei nodi
Dylunio Gwasanaeth
Manylion Cyflog
£52,439
Math o Swydd Wag
Parhaol
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
05 Gor 2024
Sail
Llawn amser
Oriau'r Wythnos
37
Rydym yn chwilio am Ddylunydd ac Ymchwilydd Profiad Defnyddwyr (UX) i ymuno â'r tîm Dylunio Gwasanaeth ar gontract parhaol. Rydym yn dîm bach o 14 aelod sydd wedi ymrwymo i ddatblygu sgiliau dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr ac arferion gorau ar draws y sefydliad. Rydym eisiau rhywun sydd â sgiliau mewn dylunio UX ac ymchwil defnyddwyr. Byddai gan yr...
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais
Pob Lleoliad
Y Drenewydd, Cymru, Caerdydd
Ariannu
Manylion Cyflog
£25,282 to £26,862
Math o Swydd Wag
Parhaol
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
19 Gor 2024
Sail
Y ddau
Oriau'r Wythnos
37
Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant i ymuno â'n tîm Ariannu yng Ngogledd Cymru. Byddwch yn ymuno â'n tîm cyfeillgar ac yn gweithio gyda'n tîm Ariannu yng Nghymru a ledled y DU. Yn dibynnu ar eich lleoliad a'ch dewis, gallwch weithio gartref neu gyfuniad o weithio gartref a gweithio yn ein swyddfeydd yn y Drenewydd neu Ga...
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais
Pob Lleoliad
Caerdydd
Gwybodaeth a Dysgu
Manylion Cyflog
£25,019 - £27,010
Math o Swydd Wag
Cytundeb
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
30 Meh 2024
Sail
Llawn amser
Oriau'r Wythnos
37
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw ariannwr cymunedol mwyaf y DU – rydym yn cefnogi pobl a chymunedau i lwyddo a ffynnu. Rydym yn dyfarnu arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i brosiectau cymunedol sy'n dod â syniadau ac uchelgeisiau pobl yn fyw. Rydym yn cefnogi ystod eang o brosiectau ar draws ein 4 nod sef Cymuned, Iechyd, yr Amgylchedd a Phlant a Phobl...
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais
Pob Lleoliad
Heb ei nodi
Caffael
Manylion Cyflog
£29,147 - £49,592
Math o Swydd Wag
Parhaol
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
23 Meh 2024
Sail
Llawn amser
Oriau'r Wythnos
37
Bydd yr Uwch Bartner Busnes Caffael yn arwain a rheoli meysydd gwariant ac arbenigeddau proffil uchel penodol. Byddwch yn atebol am lefelau uchel o berfformiad, gan osod y safon i eraill ei dilyn, rhoi ein cwsmeriaid yn gyntaf a chefnogi ein meddylfryd a rennir i gyflawni ein hamcanion strategol. Ar hyn o bryd mae gan y tîm Caffael 5 aelod sydd wedi ymrwymo i gefnogi ein hamcanion. ...
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais
Pob Lleoliad
Heb ei nodi
Dylunio Gwasanaeth
Manylion Cyflog
£30,000 - £35,000
Math o Swydd Wag
Parhaol
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
30 Meh 2024
Sail
Llawn amser
Oriau'r Wythnos
37
Rydym yn chwilio am Ddadansoddwr Busnes i ymuno â'r tîm Dylunio Gwasanaeth ar gontract parhaol. Mae'r Gronfa wedi ymrwymo i feithrin sgiliau dylunio ac arferion gorau sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr ar draws y sefydliad, yn ogystal ag ymgorffori'r dulliau, yr offer a'r technegau hyn yn ein gwaith bob dydd, yn enwedig o ran ein hariannu. Fel Dadansoddwr Busnes, mae gennych y gallu a...
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais
Pob Lleoliad
Y Drenewydd, Caerdydd
Cymorth Busnes
Manylion Cyflog
£23,088 (pro rata)
Math o Swydd Wag
Cytundeb
Dyddiad Gorffen Hysbysebu
07 Gor 2024
Sail
Rhan amser
Oriau'r Wythnos
22.5
Rydyn ni'n chwilio am Gynorthwy-ydd Cymorth Busnes i ymuno â'n tîm yng Nghymru. Penodiad 12 mis yw hwn ar gyfer cyfnod mamolaeth. Swydd ran-amser yw ho n (cyfwerth â 3 diwrnod yr wythnos). Yn dibynnu ar eich lleoliad a'ch dewis, byddwch naill ai wedi'ch lleoli yn swyddfa Caerdydd neu'r Drenewydd. Mae croeso i chi weithio o'r swyddfa'n llawn amser, neu gyfuniad o weithio...
Mwy o wybodaeth Gwnewch gais

Methu dod o hyd i swydd wag addas?

Cofrestrwch gyda ni i dderbyn hysbysiadau swydd yn eich ardal ddewisol.